Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Het afwikkelen van een scheiding met huwelijkse voorwaarden werkt anders dan een scheiding met een gemeenschap van goederen.

Achtergrond

Voor het sluiten van huwelijkse voorwaarden bestaan vaak bijzondere redenen. Soms is het voor één of beide partners een tweede huwelijk; de voorwaarden hebben dan te maken met de rechten van de kinderen uit de eerste relatie. Een andere mogelijkheid is een groot verschil in rijkdom. Ondernemers kiezen vaak voor huwelijkse voorwaarden. Ondernemen geeft risico op faillissement; door huwelijkse voorwaarden loopt de andere partner geen risico. Maar bij een succesvol bedrijf kan dat ook een nadeel zijn.

Maatwerk

Huwelijkse voorwaarden zijn bijna nooit standaard. We onderzoeken met u welke clausules bij scheiding relevant zijn. dat is bepalend voor de afwikkeling van de scheiding.

Koude uitsluiting

Koude uitsluiting is een bepaling die regelt dat de bezittingen en schulden van de partners volledig gescheiden blijven tijdens en na het huwelijk. Dat is dan het uitgangspunt. Het is wel mogelijk dat de partners een gezamenlijk een bezit hebben, zoals een huis, of een schuld. Hiervoor is dan apart getekend bij de notaris of de bank.

Finaal verrekenbeding

Een finaal verrekenbeding regelt dat alle bezittingen en schulden worden afgewikkeld alsof sprake is van gemeenschap van goederen. De verdere afwikkeling lijkt dan op de afwikkeling van gemeenschap van goederen (ieder de helft). Een finaal verrekenbeding kan van toepassing zijn bij scheiding, maar dat hoeft niet. Soms geldt het beding alleen bij overlijden.

Periodiek verrekenbeding

Eén van de lastigste bepalingen die je soms in huwelijkse voorwaarden tegenkomt is een periodiek verrekenbeding. Deze bepaling gaat uit van de gedachte dat de partners hun overgespaarde inkomen eerlijk verdelen zodat de vermogensvorming gelijk op gaat. In de praktijk loopt het vaak anders. Niet uitgevoerde verrekenbedingen behoren tot de lastigste juridische geschillen die je bij een scheiding kunt tegenkomen.

Andere clausules

Huwelijkse voorwaarden kunnen nog diverse andere bepalingen bevatten waar je bij een scheiding rekening mee moet houden. Een voorbeeld. Bij een scheiding moet je standaard de opgebouwde pensioenrechten verdelen. Maar dit kan in huwelijkse voorwaarden kan dat worden uitgesloten.

Wijziging van huwelijkse voorwaarden

Het komt voor dat we adviseren om huwelijkse voorwaarden te wijzigen voordat de partners uit elkaar gaan. Dat wordt een wijzging staande huwelijk genoemd. Dit heeft vaak fiscale redenen. Er is dan al vooruit nagedacht over de gewenste financiële uitkomst van de scheiding.  Soms is het slim om huwelijkse voorwaarden op te heffen en om te zetten in een gemeenschap van goederen.