Ons team

Dit zijn onze advocaten

Blijf op de hoogte! Volg ons op LinkedIn en Twitter:
Volg ons op LinkedIn

Volg ons op Twitter


Rein Eilers

Rein Eilers

Mr. R.R. (Rein) Eilers studeerde rechten en economie in Rotterdam en is zijn carrière begonnen als bedrijfsjurist voor een groot internationaal familiebedrijf. Daarna heeft hij name in de financiële wereld verschillende lijn- en staffuncties vervuld, zowel juridisch als niet-juridisch. In 2012 heeft hij een bewuste keuze gemaakt voor de advocatuur. Zijn wens mensen te helpen vanuit kennis gebruikt hij vooral door mensen bij staan binnen het personen- en familierecht. ”Een veelzijdig vakgebied met echte mensen met echte problemen”, zoals hij zelf zegt.

Zijn eigenschap zaken te willen doorgronden, een brede ontwikkeling en zijn veelzijdigheid stellen hem in staat een breed pallet van problemen te onderkennen en in overleg met de cliënt daarop de juiste acties af te spreken. Aandacht voor de problemen en de positie van de cliënt wordt gecombineerd met een doelgerichte aanpak. Betrokken, maar soms met de afstand die nodig is.

Aandachtsgebieden

 • Echtscheidingen, beëindigen samenwonen, beëindigen geregistreerd partnerschap
 • Boedelscheidingen, ondernemers en echtscheidingen
 • Verzoeken kinder- en partneralimentatie
 • Omgangsregelingen
 • Vaderschap en erkenning
 • Voornaamwijzingen
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Familiezaken met internationale aspecten

Artikelen door Rein Eilers

Marijntje Gerritsen

Marijntje Gerritsen

Mr. M.T.W. (Marijntje) Gerritsen heeft civiel recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Als generalist is zij breed opgeleid in het burgerlijk recht. Zij is verder gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zo heeft zij een masterscriptie geschreven over het (internationaal) echtscheidingsrecht. Daarnaast heeft zij zich verdiept in het huwelijksvermogensrecht en jeugdrecht.

Marijntje stelt het sociale aspect van het personen- en familierecht voorop. Zij is doelgericht en volhardend, waarbij de belangen van haar cliënt centraal staan. Zij levert maatwerk, waarbij zij aan de hand van de specifieke situatie naar de meest geschikte oplossing toewerkt. Dit kan bijvoorbeeld buitengerechtelijk zijn, door middel van onderhandelingen. Maar ook indien het komt tot een juridische procedure zal zij deze niet schuwen en zet zij zich maximaal in voor de belangen van haar cliënt.

Rechtsgebieden

 • (Internationale) echtscheiding
 • Omgangsregelingen
 • Ouderlijk gezag
 • Adoptie
 • Voogdij

 

Marius Hupkes

Marius Hupkes

Mr Marius Hupkes is advocaat sinds 1997. Hij heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en eerst gewerkt bij de Rechtbank Noord-Holland en bij JPR advocaten. Sinds 2000 is hij aan ons kantoor verbonden. Hupkes heeft een ruime ervaring opgedaan in de procespraktijk, en meerdere nevenfuncties vervuld, waaronder die van Auditor bij de Nederlandse Orde van Advocaten en Griffier van de Raad van Discipline.

Hupkes is een ervaren scheidingsbemiddelaar. Hij heeft de basisopleiding Mediation gevolgd bij Van der Hoeven & Nelissen. Hij verstaat de kunst om mensen zelf bruggen te laten slaan ter voorkoming van een vechtscheiding. Maar hij is ook een ervaren procesadvocaat die thuis is in de rechtszaal. Hupkes kijkt over de rechtsgebieden heen en heeft een helikopterblik. Dat is ook nodig, want hij behandelt veel complexe scheidingen, bijvoorbeeld van ondernemers.

Aandachtsgebieden

 • Echtscheidingsbemiddeling
 • Ondernemers
 • Complexe scheidingen (high net worth)
 • Internationaal familierecht
 • Verdelingszaken (woningen, boedels)

 

Leonie Keet

Leonie Keet

Mr. L.T.M. (Leonie) Keet heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Gedurende haar studie heeft zij gewerkt bij een belastingadvieskantoor en een advocatenkantoor, waardoor zij reeds gedurende haar studie ruime ervaring opdeed in verschillende rechtsgebieden. Na afronding van haar studie is zij als advocaat aan de slag gegaan bij een kantoor in Haarlem, waar zij zowel particulieren als ondernemers bijstond inzake het personen- en familierecht. In 2016 is zij overgestapt naar ons kantoor.

Leonie is betrokken bij haar cliënt en gedreven het beste resultaat te behalen. Zij vindt het daarbij van groot belang dat dit resultaat wordt behaald met respect voor de wederzijdse belangen. Ook heeft zij oog voor de meest kwetsbare groep; de kinderen. Met name in het familierecht is een constructieve houding en bereidheid tot overleg van grote waarde. Leonie gaat echter een procedure, indien nodig, niet uit de weg.

Aandachtsgebieden

 • Echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, verbreking samenleving
 • Boedelverdelingen
 • Kinder- en partneralimentatie
 • Omgangsregeling
 • Wijziging hoofdverblijfplaats kind
 • Erkenning en ontkenning vaderschap
 • Ouderlijk gezag
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Voornaamwijzingen