Overlegscheiding

Overlegscheiding

Als je op een goede manier uit elkaar wilt, dan kun je kiezen voor overlegscheiding. Overlegscheiding is niet hetzelfde als bemiddeling. Ons kantoor werkt met twee varianten. De eerste variant is : twee (ex-) partners en één advocaat. De tweede variant is: twee (ex-)partners met ieder hun eigen advocaat.

Het verschil tussen bemiddeling en overlegscheiding

Bij bemiddeling is de advocaat een neutrale bemiddelaar. Hij of zij mag zich dus niet partijdig opstellen. Als dat wel gebeurt dan ontstaat er geen vertrouwen. Bij overlegscheiding is de betrokken advocaat gericht op het belang van zijn eigen cliënt – dus partijdig. Zijn of haar houding is gericht op samenwerking en op het realiseren van oplossingen in plaats van op een vechtscheiding.

Overlegscheiding met één advocaat

Een advocaat mag overleggen en onderhandelen met uw (ex-)partner als deze om welke reden ook zelf geen advocaat wil inschakelen. De advocaat moet dan wel duidelijk maken voor wie hij werkt. Op deze manier komen veel echtscheidingen tot stand. Vaak zijn dit scheidingen waar de partners het al over de meeste geschilpunten eens zijn. Dan is het niet nodig dat beide partners een advocaat inschakelen. De rechter spreekt de scheiding uit op basis van een eenzijdige aanvraag. Als de andere partij het daar mee eens is, is er niets aan de hand. Het is zelfs een goedkope oplossing.

Collaborative divorce

Overlegscheiding met twee advocaten wordt ook wel collaborative divorce genoemd. Aan het begin van het traject maken de partners en de advocaten de afspraak dat de scheiding tot stand komt door onderhandelingen. Deze methode wordt vooral toegepast bij financiëel complexe echtscheidingen. De partijen zien af van strijd voor de rechter.

Overlegscheiding kan altijd

Als beide partijen een eigen advocaat hebben, is overleg altijd mogelijk – ook na een rechtszaak. Een viergesprek is niet hetzelfde als collaborative divorce. Het verschil is dat bij na een gewoon overleg toch weer een rechtszaak kan volgen als er geen overeenstemming is. Maar omgekeerd komt het ook vaak voor dat wel afspraken tot stand komen.