Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

De basis van ons kantoor is het voeren van procedures voor onze cliënten. Een advocaat zonder proceservaring is geen echte advocaat. Hij weet niet hoe een rechter zou beslissen als de zaak voor de rechter komt. Dat betekent dat een advies over de zaak een slag in de lucht is. Ook voor onze scheidingsbemiddelaars geldt dat proceservaring meerwaarde heeft.

Voorlopige voorziening

We gaan niet zomaar naar de rechter in scheidingszaken, maar alleen als het niet anders kan. Overleg is niet altijd mogelijk. Soms speelt in een relatie ongelijkheid van macht of informatie. Dat kun je doorbreken met een voorlopige voorziening (kort geding). Het komt vaak voor dat daarna alsnog overleg mogelijk is. Niet elke echtscheiding die met een kort geding van start gaat, eindigt in een loopgravenoorlog. Er zijn ook situaties waarin een spoedprocedure noodzakelijk is. Denk aan een dreigende verhuizing naar het buitenland met medeneming van de kinderen.

Financiële afwikkeling

Ook zaken over de financiële afwikkeling van de scheiding komen geregeld voor de rechter. In die zaken is procestechniek belangrijk, en daar hebben we veel ervaring mee. Denk aan een gemeenschappelijke woning. De belangen kunnen na een scheiding nogal uiteenlopen. De één wil in de woning blijven wonen, maar kan de uitkoop misschien niet betalen. De ander wil een nieuwe hypotheek afsluiten, maar kan dat niet omdat het huis nog niet is verdeeld. In die situatie bieden we oplossingen: een procedure is soms noodzakelijk om knopen door te hakken. Als we voor u gaan procederen, doen we dat altijd zo dat de deur voor overleg open blijft staan. Na de rechtszaak is maar al te vaak nog een keer overleg nodig om de zaak goed af te ronden.

Stijl van werken

We vinden het belangrijk om transparant te zijn. U beslist zelf mee over de stijl van het proces: het is uw zaak. Soms is stevig tegengas nodig als de tegenpartij er hard tegenaan gaat. Dan wilt u niet met een zwakke advocaat op de zitting staan. Gelukkig geldt voor rechtszaken wel dat de inhoud het zwaarste weegt. We vinden het ook belangrijk om onze cliënten goed voor te bereiden op de zitting. Wat voor soort vragen kun je verwachten? Wat is het beslissende punt, waar let de rechter op? Als u goed bent voorbereid, staat u niet voor onaangename verrassingen.