Leonie Keet

Leonie Keet

Leonie Keet

Mr. L.T.M. (Leonie) Keet heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Gedurende haar studie heeft zij gewerkt bij een belastingadvieskantoor en een advocatenkantoor, waardoor zij reeds gedurende haar studie ruime ervaring opdeed in verschillende rechtsgebieden. Na afronding van haar studie is zij als advocaat aan de slag gegaan bij een kantoor in Haarlem, waar zij zowel particulieren als ondernemers bijstond inzake het personen- en familierecht. In 2016 is zij overgestapt naar ons kantoor.

Leonie is betrokken bij haar cliënt en gedreven het beste resultaat te behalen. Zij vindt het daarbij van groot belang dat dit resultaat wordt behaald met respect voor de wederzijdse belangen. Ook heeft zij oog voor de meest kwetsbare groep; de kinderen. Met name in het familierecht is een constructieve houding en bereidheid tot overleg van grote waarde. Leonie gaat echter een procedure, indien nodig, niet uit de weg.

Aandachtsgebieden

  • Echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, verbreking samenleving
  • Boedelverdelingen
  • Kinder- en partneralimentatie
  • Omgangsregeling
  • Wijziging hoofdverblijfplaats kind
  • Erkenning en ontkenning vaderschap
  • Ouderlijk gezag
  • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
  • Voornaamwijzingen